index.php

Du har en ide

Alle kurs begynner ut ifra en ide.

La oss si du skal lage et hurtigkurs i hvordan du mater fugler om vinteren. Eller en vilter håndbok i toddlerbleie metoden. Eller kanskje du trenger en webbasert foredragsserie i moderskipsmekanikk. Eller du ønsker å lage en brukerhåndbok om den fantastiske verden av lyspærer. Med andre ord: Du har et ønske om å utdanne kunnskap på et spesielt område. Vi ønsker å skape og omgjøre de ulike temaene inn i et lærings-miljø. Her finner vi hverandre og bruker hverandres kunnskap.

La oss møtes!

Først møtes våre spesialister og dine representanter for å starte et prosjekt hvor vi skisserer opp en overordnet plan. Sammen finner vi ut hva dine forventninger og preferanser er, og viktigst av allt, resultatet du ønsker å oppnå med dette kurset. Når hovedmålet er bestemt, vurderer vi ulike måter å materialisere dette på. Skal det være et video-foredrag eller en handlingsrik tegneserie? Et fargerikt spill eller puslespill? I det første møtet planlegger vi også vårt sammarbeid ilag. Hvem har ansvar for kommunikasjon og hva blir intervallene mellom hvert møte; kommer tilbakemeldingene med en brevdue eller en luftballong; settes møtetidspunktene av stjerner eller vind; skal vi levere jobben stykkevis eller blandet i en skål – og like mange andre viktige spørsmål. Til slutt setter vi opp en frist. Når vi har kommet frem til en felles forståelse, startes prosjektet.

Hvem er hvem

Neste steg er å sette sammen produksjonsteamet. La oss se hvem nøkkelpersonene blir.

Prosjektlederen. Hun setter sammen teamet sine trekk og gir en stødig infokanal mellom dere og oss.

Art director eller AD. Han har ansvar for det visuelle og kreative i kurset.

Tekstforfatter eller manus-forfattere. De begynner å jobbe med ditt ønske og material til de forstår dette, og kan sette ord på det og forklare det til andre. De holder kursets verbale aspekt på rett spor. Mens innholdet utformes, planlegges og beskrives også kursaktiviteter.

Designeren. Hun gir kurset dets syn og form; det virtuelle landskapet hvor brukeren kan navigere, forstå hva som skal gjøres og finne ut hvordan det skal gjøres.

Illustratøren og fotografen. De tar bildene som utgjør kursets innhold.

Animatørene. Deres oppgave er å gjøre bevegelse ut av bilder.

Programmerere. De sammenstiller kursets innhold, kode og komponenter til en funksjonell digital helhet.

Idemyldring

Nå er det tid for å utforme retningen som skal bringe den som skal lære til ønsket mål. Teamet samles for å finne ut den unike løsningen som gjør at dette kurset fungerer. Spesialistene øser ut sin kompetanse, personlige sysnpunkt og utdannede kunnskap og koker sammen med skjerpede sanser. Endelig starter vidunderkuren å klarne og gjennomtenkte beslutninger blir tatt. Møtet resulterer i plantegninger og funksjonelle modeller for fremtidig kurs. Modellene avdekker om figurene skal være stripete eller flekkete, om de skal bære vinger eller hover. Vi sender tegninger og modeller til godkjenning fra deg. Når vi mottar ditt bekreftelse på at dette virkelig er slik du ønsker at ditt nye kurs skal se ut og oppføre seg, skal teamet gå til hver posisjon og arbeidet begynner.

Arbeid under utforming

Forfatterne og industridesign spesialistene er de første som bearbeider rå-materialet. De bygger et verbalt og konseptuelt grunnlag for kurset. De beskriver også i detalj hvordan hele sammensetningen i seg selv skal fungere og flyte; hva den som skal lære kommer til å se, høre og oppleve når de befinner seg i kurset. På dette stadiet sender vi deg igjen materialet til godkjenning før vi fortsetter.

Når manuskriptet er godkjent, begynner en hel rekke materialer lanseringer fra beskrivelsene til virkeligheten. Tegninger, bilder og videoer blir gjort. Skuespillere registrerer talte ord. Animatøren og redaktøren setter sammen de innspilte fragmentene til levende og talende innhold. Programmererne lodder sammen elementene i brukergrensesnittet. Strømmen av informasjon går fra mester til mester og blir videreutviklet med hvert sitt verktøy. Dermed er det resultatet av teamets dyktighet og innsats som blir til et ekte e-kurs.

De siste finjusteringene

Før leveranse, tester vårt team kurset. Etter dette går kurset gjennom et testpanel av eksperter og representanter. Etter dette gjennomgås tilbakemeldingene og de siste korrigeringene og finjusteringene blir gjort. Til slutt når alt er gjort, er kurset klart for den lærevillige!

Vi kan!

Vi kan skrive og kommunisere på flere språk, for eksempel norsk, engelsk og estisk. Vi kan programmere på flere måter, for eksempel ved hjelp av Flashi, ActionScript, Java, php og html. Vi kan tegne, designe og animere. Vi kan fotografere, filme, montere og arbeide med lyd.
Hvis vi ikke kan selv, ber vi om hjelp fra lærere, tjenestemenn, jurister, oversettere, ledere, studioer, skuespillere, sikkerhetseksperter, industrimenn, karrierespesialister og arkitekter, for å nevne noen.

Vi bryr oss!

Vi bryr oss om mennesker – både deres og våre egne. Når vi lager e-læring, er det viktig for oss hva slags spor vi setter. Vi vil at arbeidere skal komme seg trygt hjem etter arbeidsdagen; vi vil at menneskers levemåte skal bli bedre gjennom utvikling av ferdigheter. Vi prøver å gjøre verden et bedre sted med hvert kurs vi lager.

Vi lager!

Vi lager en helhetlig e-læringsløsning som passer til deres mål og behov. Vi samarbeider tett med deres team fra fastsettelse av oppdrag til ferdigstillelse av kurset. Vi gjør alt vi kan for at budskapet deres skal nå målgruppa på en effektiv måte.

Hvor ligger vi?

Chiron Media AS i Estland
Tallinn office: Pämu mnt 30-9, 10141, Tallinn, Estonia
Tartu office: Struve 4, 51003, Tartu, Estonia

Chironmedia online center