Vi byr på lekker e-læring for enhver smak. Kom og lær med oss!
Eller ennå bedre – samarbeid med oss om å lage et godt e-kurs for dine spesielle behov.

Detaljer Åpne kurset Vis trailer

E-kurs i estisk

“Keeleklikk” (“Språkklikk”) vokste ut av behovet å by på bedre muligheter for opplæring i estisk for de russisk-talende i Estland. Gjennom språkopplæring vil vi forbedre deres sjanser på arbeidsmarkedet og i det offentlige generelt – ved å gjøre språkopplæring tilgjengelig i hjemmene deres. Nå er kurset tilgjengelig også for engelsk-talende.

Den første utfordringen i kursets utviklingsprosess var å gjøre den obligatoriske språkopplæringen mer attraktiv for målgruppa. Det har vi prøvd å oppnå ved å bruke vennlig humor. Interaktive oppgaver, morsomme videoer og animerte skjetsjer leder veien fra første ord til mer avanserte språkkunnskaper.
Kurset blir utarbeidet i samarbeid med Estlands utdanningsdepartementet og finansiert av Det Europeiske Sosialfond.

Detaljer Vis animasjon

Haukeland (animasjon)

Hva betyr det for meg dersom jeg har en genfeil i BRCA1-genet eller BRCA2- genet? Det har vært kjent i lengre tid at det i noen familier er påfallende mange som får brystkreft. I dag vet man at i noen av disse familiene kan kreftsykdommen være forårsaket av en medfødt genfeil, vanligvis i BRCA1-genet eller BRCA2-genet. Dette kalles arvelig bryst-og eggstokkreft fordi genfeil i BRCA1 eller BRCA2 genene også gir risiko for eggstokkreft.

Helse Bergen HF Haukeland universitetssykehus driver blant annet med et forskingsprosjekt for å kartlegge arvelig brystkreft og eggstokkreft i Norge. Denne presentasjonen ble laget for sykehuset får å presentere hva arvelig bryst-og eggstokkreft er, og hvor viktig det er å møte til samtale med en genetisk veileder dersom det er påvist en BRCA1 eller BRCA2-genfeil hos en person.

Detaljer

HMS-kurs

Ved arbeid i industrien har sikkerhet den høyeste prioritet. Norge som et av verdens ledende land i verdsetting av arbeidssikkerhet, kan mye om dette feltet. Skreddersydde kurs som handler om sikkerhetskrav og HMS i enkelte bedrifter er en viktig del av arbeidssikkerhet. Disse kursene forklarer hvorfor de ulike kravene er blitt etablert og hvordan de bidrar til å forebygge ulykker. På denne måten bidrar slike kurs til at ansattene skal jobbe sikkert.

Et skreddersydd kurs vil være basert på bedriftens behov, og utformet etter bedriftens egne retningslinjer og prosedyrer. Her vil også utseende på kurset være basert på bedriftens visuelle profil. Man bruker foto og videomateriale fra arbeidsplassen, og legger inn bedriftens logoer og uniformer og ordlyden er i tråd med bedriftens øvrige presentasjons- og opplæringsmateriale.

Vi har laget kurs og vi samarbeider med store norske internasjonale selskaper som Kværner, Kongsberg, Havyard, Aibel, Apply Leirvik og Sør-Norge Aluminium AS (Søral).

Detaljer Vis demo Kjøp

FSE: sikkerhet ved arbeid i elektriske anlegg (e-kurs)

Elektrisitet kan være veldig morro i en tegnefilm!

I realiteten er strømgjennomgangen ikke fullt så morro. For at strømmen ikke skal skade mennesker og verdier, må elektrisk arbeid utføres med stor nøyaktighet. Heldigvis kan man lære av andres erfaringer. Sikkerhetsforskrifter baserer seg nettop på tidligere erfaringer. I kurs om FSE, forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, har vi forklart hvorfor disse forskriftsreglene finnes og hvordan de hjelper å forebygge ulykker og oppføre seg riktig i en farlig situasjon. Slik hjelper vi elektrikere å utføre jobben sin på en sikker måte.

Detaljer Vis demo Kjøp

Kurs i MS Office 2010 (e-kurs)

Den beste måten å lære er praksis. Men hvis man står på bar bakke, kan det være vanskelig å komme i gang, særlig i dataverden. Våre MS Office 2010 kurs baserer seg på akkurat dette prinsippet – de fungerer som virkelige programmer, men i fastsatte rammer. Vi leder vei og brukeren skal prøve å gjøre ting selv. Kurs i bruk av MS Excel, Word, PowerPoint og Outlook er godt egnet både til nybegynnere og de som vil utvikle sine ferdigheter i de programmene. Man kan lære både på norsk og engelsk.

Detaljer Vis demo Kjøp

Ex grunnleggende – å forebygge eksplosjonsfare i norsk industri (e-kurs)

Så spennende eksplosjoner er i filmer! I det virkelige livet vil vi derimot at folk skulle komme seg trygt hjem. På fabrikker, bensinstasjoner, verksteder og på oljeflatformer jobber man stadig i nærheten av eksplosjons- og brannfalige stoff. Derfor skal man ha en god oversikt over hvordan farer oppstår og hvordan man beskytter seg mot dem.

I dette kurset forklarer vi grundig hva slags sikkerhetskrav man skal tenke på når man jobber med elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. Innholdet ble satt sammen i samarbeid med en ekspert i dette feltet som selv utfører elektriske arbeid på oljeplattformer og holder sikkerhetskurs. Han hjalp oss å forklare hvordan ulike beskyttelsesmidler og -utstyr beskytter folk, og hvilke grunnprinsipper som står bak sikkerhetsregler.

Vi er veldig stolte av dette kurset – vi vet at kunnskaper man får herifra gjør verden til et litt sikrere sted. Det er en stor anerkjennelse for oss at flere norske selskaper bruker dette e-kurset istedenfor et klasseromskurs.

Detaljer Vis demo Kjøp

Kurs i OpenOffice (e-kurs)

OpenOffice er ikke helt som andre Office-programmer. Det er gratis og noe annerledes. Men for å lære seg programmet effektivt trengs det trening. Opplæringen vår tar for seg tre OpenOffice programmer – Writer, Calc og Impress. Steg for steg, går vi gjennom de viktigste funksjonene ved å begynne enkelt og etter hvert avansere i kurset. Kurset foreligger på norsk og engelsk.

Detaljer Vis demo Kjøp

Kurs i MS Office 2007 (e-kurs)

Den beste måten å lære er praksis. Men hvis man står på bar bakke, kan det være vanskelig å komme i gang, særlig i dataverden. Våre MS Office 2007 kurs baserer seg på akkurat dette prinsippet – de fungerer som virkelige programmer, men i fastsatte rammer. Vi leder vei og brukeren får prøve å gjøre ting selv. Kurs i bruk av MS Excel, Word, PowerPoint og Outlook er godt egnet både til nybegynnere og de som vil utvikle sine ferdigheter i disse programmene. Man kan lære både på norsk og engelsk.

Detaljer Vis demo Kjøp

IKT junior – opplæring i MS Office for skoleelever i Norge (e-kurs)

Det er ikke så vanskelig å få barna til å bruke PC. Vi vil at de skal lære å bruke tabeller og… vent litt, gutt, hvor skal du nå? Ja, det er mye vanskeligere å få dem lære det vi vil at de skal lære seg. Det er bedre at de prøver ting på egen hånd og ennå bedre å gi dem noen dyr som kan lede vei i programmene de skal lære seg. Akkurat slik har vi gjort – programmene fungerer som i virkeligheten og læringsmiljøet er samtidig spillaktig og morsomt. Kurset er rettet til barneskoleelever i Norge.

Detaljer Åpne kurset

LibreOffice (e-kurs)

Den beste måten å lære er praksis. Men hvis man står på bar bakke, kan det være vanskelig å komme i gang, særlig i dataverden. Våre LibreOffice kurs baserer seg på akkurat dette prinsippet – de fungerer som virkelige programmer, men i fastsatte rammer. Vi leder vei og brukeren skal prøve å gjøre ting selv. Kurs i bruk av Writer, Calc, Impress, Draw, Base og Math er godt egnet både til nybegynnere og de som vil utvikle sine ferdigheter i de programmene. Man kan lære på estisk.

Detaljer Åpne spillet

Den Nasjonale Scene (spill)

Den Nasjonale Scene er Norges eldste permanente teater. Kombinering det tradisjonelle med det moderne har DNS laget et interaktivt og kreativ verktøy for deres online besøkende. Dette programmet gir de besøkende muligheten å iscenesette sine egne forestillinger med kombinerte animasjoner, personer og audiolinjer. Chiron Media AS utvikle dette digitale teater spillet.

Detaljer Åpne kurset Vis trailer

Kultuuriklikk (e-kurs)

Det hjelper ikke å lære et språk uten å lære folkeslagets kultur. Nettopp derfor har vi laget et kurs der man kan lære estisk på høyere nivå ved hjelp av kulturen.

Vet du for eksempel hvorfor estere synger hele tiden, hva de spiser, hva de leser, hva de verdisetter og hvorfor er estere slike som de er i dag? Hvis ikke, er dette kurset akkurat for deg! I kurset får du høre mange spennende historier om en rekke kulturelle fenomener, samt fakta om estere.

Dette prosjektet ble finansiert av Den Estiske Kulturdepartementet, Integrasjon og Migrasjon Fond ” Vårt folk” , og Europeisk Fond for integrering av tredjelandsborgere.

Detaljer Vis animasjon

Hjem (animasjon)

Læring er gøy! I dag trenger ikke læringen lenger være kjedelig. Det finnes mange morsomme måter å skaffe seg nye kunnskaper og en av dem er historiebasert læring. Slik kan man for eksempel lære mye spennende om å bygge tømmerhus ved å se på en animasjon. Det er mange fagarbeidere som trenges for at tanken om et drømmehus skulle realiseres. Denne lærerike animasjonen som ble laget for Estisk Skog Forening handler nettopp om disse temaer.

Detaljer Vis animasjon

Estlands skog (animasjon)

Læring er gøy! I dag trenger ikke læringen lenger være kjedelig. Det finnes mange morsomme måter å skaffe seg nye kunnskaper og en av dem er historiebasert læring. Slik kan man for eksempel lære mye spennende om den estiske skogens historie ved å se på en animasjon. Hvordan har skogen blitt verdsatt gjennom historien og hvordan har skogsarealet forendret seg gjennom tiden. Denne lærerike animasjonen som ble laget for Estisk Skog Forening handler nettopp om disse temaer.

Detaljer Åpne kurset Vis demo

Karriereråd og jobbsøking (e-kurs)

De beste i karrierefeltet samlet seg for å gi noen gode råd. Innholdet ble satt sammen av Tiina Saar, en kjent karriererådgiver i Estland. Hun hadde også med seg flere eksperter som holdt gjesteforelesninger i kurset. Et helt team som jobbet med illustrasjoner og animasjoner ble invitert, blant annet en av Estlands kuleste tegneserie-kunstnerene, Joonas Sildre. Dette var et av de mest omfattende oppdragene vi noensinne har fått – i underkant av ett år produserte vi over fem timer animasjon og video. I tillegg laget vi en stor mengde interaktive oppgaver som kan lagres i brukerens personlige mappe.

Kurset er tilgjengelig på estisk og russisk og kan brukes gratis. Prosjektet ble finansiert av Det Europeiske Sosialfond og Arbeidsledighetstrygdens fond i Estland.

Detaljer Åpne kurset

Estlands arbeidsavtalelov (e-kurs)

Dette gratis e-kurset forklarer kravene i den nye arbeidsavtaleloven i Estland. Oppgaven vår var å beskrive kompliserte krav og bestemmelser i et enkelt språk og gi innholdet videre til brukere ved hjelp av tekst og bilder. Resultatet er et miljø, hvor fargerike animerte figurer handler i lovenes og reglenes landskap. Arbeidsgiveren som alltid har kalkulator og stempel med seg; den fryktløse arbeidstakeren som er ute på eventyr, både på land, vann og luft; konkurrenten med kinnskjegget sitt og dressen sin; inspektøren med lupen og lovboka; i tillegg andre kollegaer, barn og dyr. Det har aldri før vært så enkelt å bli kjent med en lov!

Håndboka ble laget med støtte fra Det Europeiske Sosialfond og Estlands arbeidstakeres sentralforbund.

Detaljer Kjøp

Arbeidstillatelser og Sikker Jobb Analyse (AT & SJA)

Dette kurset er et grunnleggende kurs som er utviklet for dem som jobber i industrien, og som trenger å forholde seg til Arbeidstillatelser, eller AT og Sikker Jobb Analyse, eller SJA. Dette forekommer i en rekke stillinger og arbeidsprosesser, så det er viktig at alle er inneforstått med hvorfor og hvordan dette skal gjennomføres. AT og SJA er de to viktigste verktøyene som brukes til å identifisere og styre risiko på arbeidsplassen. Riktig bruk av disse prosessene sikrer at jobben utføres på en trygg og sikker måte.

I kurset gis det en oversikt over når man skal iverksette AT/SJA prosesser, hvem som skal være involvert i AT/SJA prosesser, og hvordan man gjennomfører disse prosessene. Det defineres også ulike roller i henhold til gjennomføringen, og man går gjennom papirarbeidet steg for steg.

Kurset har en dokumentmappe der man kan finne de ulike skjemaene og forskriftene som man kan få bruk for i arbeids-hverdagen. Det er oppgaver som skal løses under veis. Dette er for at man skal være deltagende i læringsprosessen, men også for å sikre at man lærer underveis sånn at man er bedre forberedt til eksamen.

Detaljer Kjøp

HMS for ledere (e-kurs)

Målrettet HMS-arbeid er arbeidsgiverens ansvar. Kurset skal gi ledere en innføring i systematisk HMS-arbeid. Kurset er lagt opp i tråd med det som i følge arbeidsmiljøloven er intensjonene med opplæring for arbeidsgivere. Emner som tas opp i dette kurset er viktigheten av HMS-arbeid, arbeidsmiljøloven og annet HMS-regelverk, samt praktisk HMS-arbeid. I tillegg vil man på en enkel måte kunne finne frem til de aktuelle paragrafene i lovgivingen. Kurset er på norsk.

Detaljer Kjøp

Fallsikring (e-kurs)

Cirka 15 – 20 % av alle dødsulykker i arbeidslivet skyldes fall til lavere nivå. De aller fleste av disse ulykkene skjer ved “små” fall. “Når det ikke er så høyt” virker risikoen for fall og skader nokså lav, men i virkeligheten er nettopp disse fallene de meste lumske.

Det finnes en rekke av sikkerhetsutstyr, forskrifter og direktiver som regulerer krav og bruk av utstyret, men hvordan finne det rette i denne “jungelen”?

I dette kurset fokuserer vi på disse temaene, og vi håper at det hjelper deg til å gjøre riktige valg for å ivareta sikkerheten ved arbeid i høyden. Man kan lære både på norsk og engelsk.

Detaljer Kjøp

Forkurs i rigging (e-kurs)

Rigging dvs. bruken av liner for å skape bevegelse, heise og flytte på gjenstander blir brukt mer og mer i offshoreindustrien. Når man har å gjøre med tunge løft er det stor risiko for ulykker, derfor er det viktig å få gode kunnskaper i dette fag.

Forkurs i rigging, er ment både for dem som skal jobbe med rigging og som jobber på steder der man driver med rigging.

I løpet av kurset lærer brukeren seg hvordan man utfører riggeoppdrag på en sikker måte, og hvordan man regner ut hva slags redskap som kan brukes i de ulike løfteoperasjonene. I tillegg snakkes det om forskjellige løfteredskap og krav som stilles til dem. Kurset er på norsk.

Detaljer Kjøp

Teori habitat (e-kurs)

Hva er et habitat og hvordan brukes det? Dette kurset gir kunnskaper i habitat eller overtrykkstelt.

Kurset omhandler bygging av habitat og i tillegg lærer man mer om ulike detaljer ved habitat som mobilgassdetektor, vifte, spjeld, sensorer, alarmpanel og overtrykksmåler. Det snakkes også om riktig vedlikehold og rengjøring av habitat utstyr. Det beskrives hvordan å utføre ulike prosedyrer knyttet til habitat og hva slags prosedyreregler det kan fastsettes.

Kurset passer bra for alle som kan komme i kontakt med overtrykksteltet i sitt arbeid, uansett om man vil få grunnleggende kunnskaper eller repetere teoretiske kunnskaper i det man jobber med til daglig. Kurset er på norsk.

Detaljer Kjøp

Kurs om fallende gjenstander (e-kurs)

Det er fremdeles alt for mange hendelser som rapporteres som ”fallende gjenstander”, og dette utgjør derfor en betydelig sikkerhetsutfordring. Undersøkelser har vist at disse utfordringene er knyttet både til arbeidsprosesser, atferd og mangelfull sikring av utstyret. Industrien har med jevne mellomrom hatt en rekke kampanjer der resultatene har vært oppløftende, men der det store gjennombruddet har uteblitt.

Dette kurset lærer deg blant annet om forebygging av fallende gjenstander, sikring av verktøy, utstyr og materiell, samt sikkerhet rundt ulike boltforbindelser. Hensikt med dette kurset er å bidra til å minske ulykker som rapporteres som ”fallende gjenstander” og se at du kommer trygt hjem etter arbeidsdagen.

Detaljer Vis demo Kjøp

Kommunikasjon (e-kurs)

Hvorfor hører de ikke på deg? Hvorfor gjør de aldri det du vil? Hvorfor misforstår de deg om og om igjen? I dette kurset prøver vi å finne svar på de spørsmålene. Vi forklarer hvordan kommunikasjonen skulle fungere i ideelle forhold og hvorfor det ikke går slik i realiteten. Vi oppdager hvordan ord bare er en liten del av budskapet og hvordan det ikke er nok med fornuft for å forstå budskapet. Vi lærer hvordan man oppdager og benytter det viktigste leddet i kommunikasjonen – å skape et bånd mellom mennesker og beholde dette båndet. Kommunikasjon er det andre kurset i lederskap-serien vår. I tillegg har vi laget følgende e-kurs: “Coaching” og “Stress ned – oppnå mer!”. Kursene foreligger på norsk og engelsk.

Detaljer Vis demo Kjøp

Coaching (e-kurs)

Hvordan få et team å arbeide effektivt sammen? Hvordan lager man spillereglene? Hvordan kan en kommanderende sjef bli en inspirerende leder i stedet? I dette kurset tar vi en tur bak kulissene til god ledelse og fungerende samarbeid og ser på ulike sider ved lederrollen. Innholdet blir gitt videre ved hjelp av animasjoner, videoer og oppgaver. Coaching-kurset er det første kurset i lederskap-serien vår. I tillegg har vi laget følgende e-kurs: “Kommunikasjon” og “Stress ned – oppnå mer!”. Disse kursene blir sammensatt ved hjelp av ekspertene i dette feltet. Kursene foreligger på norsk og engelsk.

Detaljer Vis demo Kjøp

Stress ned – oppnå mer! (e-kurs)

Hvorfor har vi i det hele tatt behov for stress? Når er stress en nyttig ting? Når er stress skadelig? Hvordan å identifisere stressens skadelige påvirkninger? Hvordan å håndtere stress?
I dette kurset prøver vi å finne svar på de spørsmålene. Vi ser, hvordan kroppslige og mentale prosesser påvirker hverandre og forklarer hvordan stress fungerer. Vi lærer oss nyttige tips, hvordan å forebygge og håndtere overspenning. Vi ser på hvordan man kan finne en balanse mellom aktiv og avslappet tilstand.

“Stress ned – oppnå mer!” er det tredje kurset i lederskap-serien vår. I tillegg har vi laget følgende e-kurs: “Coaching” og “Kommunikasjon”. Kursene foreligger på norsk og engelsk.

Detaljer Vis presentasjonen

Advantec (firmapresentasjon)

Advantec leverer elektro-hydrauliske kontrollsystemer og Workover kontrollsystemer for det internasjonale undervannsmarkedet, utleier instrumenter, utstyr og tilbyr testing, vedlikehold og operasjonelle støttetjenester.

Oppgaven vår var å gi en oversikt over tjenester som Advantec tilbyr, og å vise hvordan de klarer å oppfylle de skyhøye kvalitetskravene de selv har satt seg.

Detaljer Vis presentasjonen

FOM (firmapresentasjon)

I storindustrier er det alltid lurt å bruke fornuft, ikke rå kraft. Smarte løsninger hjelper å få større profitt: færre ansatte, større produktivitet, bedre sikkerhet og kvalitet lønner seg. Future Operation Management
har som mål å utvikle IKT-løsninger som støtter fjernoperasjoner på olje- og gassfelt. De hjelper å ta i bruk integrert programvare i olje- og gassindustrien ved å være prosjektledere, planleggere, medhjelpere og rådgivere.
Chiron Media har laget en audiovisuell presentasjon som skal illustrere visjonen til FOM og forklare hvilke fordeler deres løsninger har.

Detaljer Vis trailer

Ditt valg: En arbeidsdag på liv og død (e-kurs)

Kurset “Ditt valg” er et eksempel på skreddersydd e-kurs. Det handler om sikker bruk av kjøretøy i industrier. Sør-Norge Aluminium AS er en stor industribedrift som produserer aluminium. En av deres fremste formål er å unngå ulykker og deres ansatte har dermed stadig behov for opplæring – både faglig og sikkerhetsmessig.
Kurset vi har laget for dem består av korte videoer, hvor det vises ulike farlige situasjoner hvor det forklares hvorfor de kan oppstå. I tillegg skal man løse interaktive oppgaver, hvor man finner ut hvordan man eliminerer disse farene.
Målet var å lage et kurs som svarer til kundens spesifikke behov og samtidig presenterer den strenge jobbsikkerhetskulturen. Kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, svensk og islandsk.

Detaljer Åpne kurset

Estisk i estiske skoler (e-kurs)

Det er best å ta utdannelse på morsmålet sitt. I Estland er det mange elever som lærer på estisk, men som har et helt annet morsmål. Vi kan ikke gi alle utdannelse på morsmålet deres, men vi kan hjelpe dem med estisk. Lærere med lang erfaring har satt sammen en samling av ord, og vi har laget et interaktiv studiemiljø, hvor elever kan lære seg ord ved hjelp av bilder. Man lærer ord ved å se, høre og skrive dem ned. Man beveger seg fritt i programmet for å lære akkurat det man er interessert i.
Programmet ble støttet av Estlands kulturdepartement og Det europeiske fondet for integrering av borgere til tredje land.

+ vis flere

Chironmedia online center