Swedbank

Hanna-Hulda Reinkort ja Helen Jäälaid

Swedbank

Chiron Media on hea kombinatsioon tehnilisest suutlikusest ja heast arusaamast koolituste metodoloogiast. Olete õigel teel, pannes rõhku koolituse visuaalile ja animatsioonidele. Koostöö Chiron Mediaga on olnud algusest peale soe ja sõbralik ning samas asjalik. Eriti tooks esile Chiron Media poolt koostatud head projektiplaani, mis tagas töö sujumise ja kokkulepetest kinnipidamise. Väga läbimõeldult toimis ka omavaheline kommunikatsioon. Seda, et Chiron Mediasse on kogunenud oma ala entusiastid, kel silm särab, on kaugele näha!

Gisle Østrem

Gisle Østrem

pedagoogiline IKT (Norra)

Chiron Mediaga oli algusest peale hea ja kerge koos tegutseda. Neil on e-õppe alal pikaajaline põhjalik kogemus. Koostöö ise oli väga meeldiv. Meie õpetajad ja õpilased said enda kasutusse hea ja põhjaliku kursuse.

Stordis on IT-vahendid kohalike koolide õppetöö oluline osa, näiteks said kõik kohalikud õpetajad töötamiseks sülearvutid. Järgides koolide vajadusi ja soove, valmistas Chiron Media meile OpenOffice’i kursuse. Selle kursuse abil saab igaüks iseseisvalt oma oskusi arendada – õppeprogrammi on lihtne mõista ja kasutada. Lisaks aitab Chiron Media meil neid õppematerjale hooldada ja uuendada.

Harri Taliga

Harri Taliga

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees

Uut töölepingu seadust tutvustava e-käsiraamatu koostamine oli Ametiühingute Keskliidu jaoks esimene kokkupuude veebipõhiste õppematerjalide koostamisega. Tänu Chiron Media inimeste suurtele kogemustele, avatusele, professionaalsusele ja konstruktiivsusele kujunes koostöö väga heaks ja tulemuslikuks.

Tõstan esile nii Chiron Media täpsus tööprotsessi kavandamisel ja tähtaegadest kinnipidamisel, alternatiivsete lahenduste pakkumisel mistahes ilmnenud probleemile, aga kindlasti ka kõigi inimeste positiivne ellusuhtumine. Kuigi kursuse sisu oli üsna keeruline ja nõudis suurt täpsust, jõudsime tihedas koostöös lihtsa ja arusaadava tekstini, mida toetab sobiv visuaalne vorm.

Sellise partneriga tahaks tulevikuski koostööd teha.

Tiina Saar

Tiina Saar

karjäärinõustaja

Mulle väga meeldis Chiron Mediaga koostöö puhul paindlik ja inimnäoline töökorraldus. Alates sellest, kuidas ühiseid aegu kokku lepiti, kuidas koostööpartnereid kaasati. Selles koostöösuhtes olid usaldus ja austus kogu aeg kohal. Veel oli minu jaoks oluline, et sooviti kaasata oma ala parimaid, mitte lihtsalt asju kuidagi ära teha. Vähem tähtsam pole ka lubadustest kinni pidamine.
Õppisin sellest koostööst palju, sain ise olla uues rollis, osaleda ümarlaudades. Kõikide koostööpartnerite ideid võeti arvesse ja otsiti koos parimat lahendust. Ainult nii saab sündida parim ja kvaliteetseim tulemus, mille üle ka siiralt uhkust tunda: www.karjäärinõu.ee.
Igas koostöös ja projektis tuleb ette surnud punkte ja kriise, see oli minu esmakordne kogemus ehk elus, et asju ei visata selle peale nurka, vaid otsitakse ikkagi väljapääsu, kedagi konkreetselt süüdistamata. Nii see koostöö mulle meelde jääbki – palju südamega tööd ja panustamist, vastutust oma tegevuse eest ja püüdlus parima tulemuse suunas. Uutele koostööpartnerite ütleks, et ärge laske end mõjutada kergest intelligentsest boheemsest stiilist, mis Chiron Medias suhtlusega  kaasas käib. Selle kõige all on ikkagi olemas läbimõeldus ja täpsus ning kõik asjad jooksevad ühel hetkel paika – juuksekarva täpsusega.

Jan-Even Østrem

Jan-Even Østrem

Advantec AS (Norra)

Meil on olnud Chiron Mediaga väga meeldiv koostöö. Meie soov oli saada oma firma ja toodete tutvustamiseks hea esitlus ja selle me saime. Oleme rahul nii lõpptulemuse kui tööprotsessi ja koostööga. Teame, et võime Chiron Media oskustele ja loomingule igal ajal kindlad olla.

Leelo Kingisepp

Leelo Kingisepp

eesti keele ekspert

Chiron Media loomingulisel meeskonnal on määrav roll selles, et eesti keele õppimiseks mõeldud keskkond „Keeleklikk“ on vähemalt sama hea kui mitte parem võrreldes mujal maailmas välja töötatud keeleõppekeskkondadega. See tiim, eesotsas Askoga, on parimale tulemusele orienteeritud, liikuva ja otsiva vaimuga seltskond, kes ei rahuldu „enam-vähem“ lahendustega, vaid püüdleb aja ja ressursside piires parimate võimalike rakendusteni.

Koostööst Chiron Mediaga tuleks esile tõsta nende väga head valdkonnatundmist, võimet planeerida ja inimsõbralikult ohjata ka mitu aastat kestvaid väga mahukaid projekte, oskust luua ja hoida inspireerivat ja loomingulist õhkkonda, mis ei haju ka keerulistes olukordades. Nii et – kui tahta oma projekti ellu viia suurt positiivsust kiirgavas konstruktiivses seltskonnas – siis selleks on Chiron Media kahtlemata üks väga hea valik!

Ave Härsing

Ave Härsing

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Tegime Chiron Mediaga koos ühte vahvat projekti, kus oli vaja välja anda uuenduslik eesti keele õppevara spetsiaalselt neile lastele, kes on Eestisse välismaalt saabunud. Enim avaldas muljet Chiron Media projektijuhi Asko operatiivsus ja paindlikkus lahenduste pakkumisel, kui midagi projekti vältel käigupealt muuta tuli. Kuna tegu oli eurorahadega, varjutas tööindu bürokraatia, mis kohati suure osa energiast võttis. Kohtasin Asko näol esimest korda võimet ka seda positiivse väljakutsena käsitleda, ega kuulnud kordagi tavapärast virinat paberimajanduse keerukuse üle.

Õppisime projekti jooksul teineteiselt palju. Sain projektijuhina õpetlikke vihjeid töö ja paberimajanduse ökonoomsest korraldusest.

Meeldivalt üllatas Chiron Media orienteeritus win-win lahendustele, kus iganes me ka tegevuse eesmärke või huvisid kõrvutasime.

Manger Musikklag

Manger Musikklag

Euroopa puhkpilliorkestrite meistrivõistluste võitja 2011

Chiron Media toetab Manger Musikklag`i, kes võitis 2011. aasta Euroopa puhkpilliorkestrite meistrivõistlused. Pärast Norra puhkpilliorkestrite meistrivõistluste võitmist 2010. aastal kvalifitseerus orkester Euroopa meisrivõistlustele, mis peeti 2011 aastal Montreaux`s, Šveitsis. 29.-30. aprillil võistles Manger Musikklag Euroopa meistri tiitli nimel kümne parima puhkpilliorkestriga ning edestas varasema favoriidi, Cory orkestri Walesist, tervelt nelja punktiga, jättes nad teisele kohale. Norra puhkpilliorkester võitis Euroopa meistrivõistlused viimati 1989. aastal. Manger tõi koju kolm trofeed ning auhinna 10 000 euro väärtuses.

Södra Cell Tofte

Kjell Even Misfjord

Norra puidutöötlusettevõttest Södra Cell Tofte

Kõige paremini on mulle meelde jäänud korrektne suhtlus ja hea koostöö. Minu jaoks oli uus kogemus Internetis ühiste dokumentidega töötamine – hakkan seda kindlasti ka edasises töös rakendama. Interaktiivne õpe on tulnud, et jääda, nii et jätan koostöö Chiron Mediaga meelde, juhuks kui tekib vajadus e-õppe järele.

Chironmedia online center